Înscriere și admitere

Condiții de înscriere:

Pentru a vă înscrie la Şcoala Postliceală „Regina Maria” – Buzău trebuie să fiţi absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat.

Perioada de înscriere :

Etapa I : 21 MAI – 27 IULIE 2018

Etapa II : 30 IULIE – 11 SEPTEMBRIE 2018

Admiterea se face pe bază de  dosar.

Confirmarea locului se face în momentul achitării primei rate din taxa de şcolarizare.

Acte necesare întocmirii dosarului:

  1. Cerere de înscriere (la secretariatul şcolii);
  2. Copie BI/CI;
  3. Certificat de naştere (copie legalizată);
  4. Certificat de căsătorie (copie legalizată);
  5. Adeverinţă de absolvire a studiilor liceale sau diplomă de bacalaureat;
  6. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (copie legalizată);
  7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana care se înscrie este clinic sănătoasă şi aptă pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească;
  8. Dovada plăţii taxei de înscriere;
  9. Dosar plic.
  10.  Adeverinţă medicală cu avizul medicului psihiatru, adeverinţă medicală Rx pulmonar, adeverinţă medicală V.D.R.L. (sânge);