Şcoala postliceală “Regina Maria”, prin activitatea pe care o desfăşoară, îşi propune să ofere tinerilor şi adulţilor şanse egale de dezvoltare profesională pentru a descoperi propria personalitate şi a se putea integra cu uşurinţă pe piaţa muncii.

Procesul educaţional permite formarea, astfel încât beneficiarii actului educativ să fie capabili să-şi decidă propria carieră şi să se ancoreze în realitatea economico-socială înconjurătoare. Şcoala cultivă aspiraţiile şi aptitudinile elevilor, asigurându-le un standard de educaţie compatibil cu cel european.