Condiții de înscriere:

Pentru a vă înscrie la Şcoala Postliceală „Regina Maria” – Buzău trebuie să fiţi absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat.

Perioada de înscriere :

Etapa I : 9 MAI – 22 IULIE 2022

Etapa II : 25 IULIE – 9 SEPTEMBRIE 2022

Admiterea se face pe bază de  dosar.

Confirmarea locului se face în momentul achitării  taxei de şcolarizare.

Acte necesare întocmirii dosarului:

  1. Cerere de înscriere (la secretariatul şcolii);
  2. Act identitate BI/CI(copie + original);
  3. Certificat de naştere (copie+ original);
  4. Certificat de căsătorie (copie+ original );
  5. Adeverinţă de absolvire a studiilor liceale sau diplomă de bacalaureat;
  6. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (copie+ original );
  7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana care se înscrie este clinic sănătoasă şi aptă pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească;
  8. Dovada plăţii taxei de înscriere;
  9. Dosar plic.