Resurse umane

Colectivul didactic

 Structura personalului didactic în anul şcolar 2016-2017 este următoarea:

 11 cadre didactice:

–  5 profesori de specialitate (economişti şi medici)

–  2 instructori de practică

–  4 profesori cultură generală.

 Toate cele 11 cadre didactice sunt calificate pentru a preda în învăţământ.

Resurse materiale

Baza materială actuală a şcolii postliceale cuprinde:

SPAŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT

– 4 săli de clasă;

– un laborator biologie;

– 1 laborator chimie;

– 1 sala nursing;

– 1 laborator de informatică;

– 1 sală de sport;

– 1 teren de sport.

SPAŢII ADMINISTRATIVE ŞI AUXILIARE       

– 1 birou;

– 1 bibliotecă;

– 1 spaţiu secretariat;

– 1 spaţiu contabilitate;

– un spaţiu casierie;

– 2 grupuri sanitare;

MATERIAL  DIDACTIC

– 28 calculatoare;

– 1 pat consultaţii;

– 1 tors;

– 1 braţ injecţii intravenoase;

– 2 dulapuri medicamente şi aparatură;

– 10 tensiometre;

– 10 stetoscop;

– sonde;

– 7 trusă mică chirurgie;

– irigatoare;

– planşe;

– manuale de specialitate;

– softuri de specialitate.