BNRPER

 Scurt istoric

Fundaţia Europeană pentru Educaţie şi Formare Profesională a fost înfiinţată în anul 2010 şi are ca scop sprijinirea de ansamblu a oricărui demers educaţional, ştiinţific şi social-cultural, promovarea valorilor culturii, ştiinţei şi civilizaţiei, a valorilor umane şi civice.

Sistemul naţional de învăţământ privat are capacitatea deplină şi efectivă de a contribui la realizarea spaţiului educaţional şi la susţinerea standardelor educaţionale specifice unei Europe integrate.Având ca obiect de activitate învăţământul, a fost înfiinţată Şcoala Postliceală „Regina Maria” Buzău.

Premisa acestui proiect este constituită de analiza ofertei educaţionale a şcolilor din Buzău, în urma căruia s-a constatat că în acest oraş nu funcţionează nici o formă de învaţământ postliceal în domeniul economic şi în domeniul servicii, dar există elevi care doresc să îşi continue studiile în cadrul unor şcoli postliceale care oferă astfel de calificări.Acest proiect îşi propune culturalizarea şi specializarea tinerilor absolvenţi de liceu şi persoanelor de vârstă medie cu scopul inserţiei socio-profesionale a acestora.

 Misiunea scolii

Şcoala, prin activitatea pe care o desfăşoară, îşi propune să ofere tinerilor şi adulţilor şanse egale de dezvoltare profesională pentru a descoperi propria personalitate şi a se putea integra cu uşurinţă pe piaţa muncii.

Procesul educaţional permite formarea astfel încât beneficiarii actului educativ să fie capabili să-şi decidă propria carieră şi să se ancoreze în realitatea economico – socială înconjurătoare.

Şcoala cultivă aspiraţiile şi aptitudinile elevilor, asigurându-le un standard de educaţie compatibil cu cel european.

Viziunea şcolii

Şcoala Postliceală Regina Maria – Buzău îşi propune sa asigure elevilor un act educaţional complet în vederea creării de specialişti competitivi pe piaţa muncii.

Deviză

„Pe cât posibil, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”