Elena Suditu

      DIRECTOR

 Lista cadrelor didactice din anul școlar 2018-2019

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică

Nr. crt. Nume și prenume Funcție
1 Baciu Daniela Profesor medicină generală
2 Cocora Floricica Profesor asociat
3 Dumitru Anișoara Maistru instructor – farmacie
4 Gheorghiu Maria Profesor medicină generală
5 Grigore Mihaela Profesor discipline economice
6 Naziru Viorel Profesor informatică
7 Pascu Georgeta Profesor biologie-anatomie
8 Podosu Gabriela Maistru instructor – medicină
generală
9 Suditu Elena Profesor științe socio-umane
10 Tănase Ionela Profesor – Psiholog
11 Vasile Nicolae Profesor asociat, Administrator
12 Donescu Corina Maistru instructor asociat
13 Emilian Marieta Chimie-fizică
14 Zidărescu Florin Limba engleză
15 Turcu Luminița Gabriela Profesor medicină generală