Pentru anul școlar 2018-2019 se vor percepe următoarele taxe:

  • Taxa de înscriere este de 50 RON.
  • Taxa de şcolarizare este de 1.500 RON/ an, achitabilă în 4 rate – prima rată se achită la momentul înscrierii.

Taxa anuală include: toate cheltuielile de şcolarizare conform programei şcolare (cursuri, lecţii practice la sala de demonstraţii şi laboratoare, practică de specialitate), accesul la locurile de practică conform orarului, accesul la bibliotecă şi în laboratorul de informatică al şcolii.

AVANTAJE:

  • posibilitatea de a învăța într-o școală modernă, dotată la standarde europene!
  • instruirea este realizată numai de profesioniști!
  • posibilitatea înscrierii și fără diplomă de bacalaureat!
  • orar flexibil și accesibil celor încadrați în muncă!
  • stagii de instruire practică în farmacii, laboratoare şi spitale moderne!

Elevii cu rezultate deosebite vor primi burse de merit!
Absolvenţii şcolii noastre beneficiază de un curs de calificare GRATUIT!!!