Pentru anul școlar 2020-2021 se vor percepe următoarele taxe:

  • Taxa de înscriere este de 50 RON.
  • Taxa de şcolarizare este de 1.500 RON/ an.

Condiţii de plată a taxei de şcolarizare

Pentru anul școlar 2020-2021, taxa de studiu este de 1500 lei/an și  se poate achita în următoarele modalităţi:

a) în 4 rate, după cum urmează:

– prima rată a taxei de studiu, în valoare de 375 lei, până la data de 15.09 a anului şcolar curent;

– a doua rată a taxei de studiu , în valoare de 375 lei, până la data de 14.11 a anului şcolar curent;

– a treia rată a taxei de studiu, în valoare de 375 lei, până la data de 16.01 a anului şcolar curent;

– a patra rată a taxei de studiu, în valoare de 375 lei, până la data de 20.03 a anului şcolar curent.

Suma se poate modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, în concordanţă cu modificările esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a unităţii şcolare;

b) integral –1.500 lei – până la 01.10 a anului şcolar curent. Elevii care achită taxa de școlarizare integral, până la data de 01.10 a anului şcolar curent nu vor suporta eventualele majorări ale taxei.

În eventualitatea retragerii de la Școala Postliceală Regina Maria Buzău, elevului (ei) nu i se restituie suma achitată.

La înscriere, fiecare elev va plăti o taxă de înscriere de 50 lei.

Taxa de școlarizare se poate plăti și în conturile: RO17BTRLRONCRT0546550701 (RON) sau RO64BTRLEURCRT0546550701 (EUR) deschis la Banca Transilvania, sucursala Buzău, cu menționarea numelui, prenumelui și TAXA DE ȘCOLARIZARE POSTLICEALĂ.

Taxa anuală include: toate cheltuielile de şcolarizare conform programei şcolare (cursuri, lecţii practice la sala de demonstraţii şi laboratoare, practică de specialitate), accesul la locurile de practică conform orarului, accesul la bibliotecă şi în laboratorul de informatică al şcolii.

AVANTAJE:

  • posibilitatea de a învăța într-o școală modernă, dotată la standarde europene!
  • instruirea este realizată numai de profesioniști!
  • posibilitatea înscrierii și fără diplomă de bacalaureat!
  • orar flexibil și accesibil celor încadrați în muncă!
  • stagii de instruire practică în farmacii, laboratoare şi spitale moderne!